4+4, 4+0 – co to właściwie znaczy?

Zastanawialiście się kiedyś co oznaczają stosowane w poligrafii zapisy, które przypominają zadania z matematyki dla przedszkolaków. Wbrew pozorom nie ma to nic wspólnego z algebrą. W ten sposób drukarze i graficy oznaczają barwność stron zadrukowanego arkusza....

4 + 4, 4 + 0-what does it actually mean?

Have you ever wondered what are used in the printing industry records that resemble tasks in mathematics for preschoolers. Contrary to appearances, it has nothing to do with algebra. In this way, printers and graphic means the colorfulness of the parties printed...

4 + 4, 4 + 0-was tut es bedeutet eigentlich?

Haben Sie sich jemals gefragt, was in den Druck Industrie-Datensätzen verwendet werden, die Aufgaben in Mathematik für Vorschüler ähneln. Im Gegensatz zu dem Auftritte hat es nichts mit Algebra zu tun. Auf diese Weise bedeutet Drucker und Grafik der Farbigkeit des...

Jak tanio i efektownie podrasować wizytówkę cz. 1

Wizytówka to jeden z podstawowych druków biznesowych. Ta mała karteczka z danymi kontaktowymi towarzyszy niemal każdemu spotkaniu biznesowemu. O jej potencjale świadczą cieszące się dużą popularnością spotkania i loterie wizytówkowe organizowane z okazji targów i...

How to cheaply and effectively tuning card. 1

Business card is one of the basic books. This little piece of paper with contact information accompanies almost every business meeting. About her potential evidenced by enjoying a great popularity and bespoke business lotteries organized on the occasion of the...

Wie Sie kostengünstig und effektiv tuning der Karte. 1

Visitenkarte ist eines der grundlegenden Bücher. Dieses kleine Stück Papier mit Kontaktinformationen begleitet fast jedes Business-Meeting. Über ihr Potenzial bewiesen indem Sie genießen großer Beliebtheit und maßgeschneiderte Unternehmen Lotterien anlässlich der...