PROSPEKTY EMISYJNE

 

 

Druk cyfrowy to idealne rozwiązanie, aby szybko i bezproblemowo przygotować prospekty emisyjne. Emitenci papierów wartościowych korzystają z tej oferty Drukarni cyfrowej Blue Space, aby skutecznie informować potencjalnych akcjonariuszy o rodzaju oferty, sposobie przeprowadzenia emisji i szczegółach swojej sytuacji finansowej.