WLEPKI

Wlepki to stosunkowo młoda forma druku reklamowego. Powstały jako niewielkie graficzne naklejki, najczęściej uznawane za wandalizm, tworzone z myślą o nielegalnej ingerencji w przestrzeń publiczną, szczególnie w środkach komunikacji miejskiej. Z czasem ich użycie spowszedniało i ucywilizowało się. Zamiast przekazu społecznego czy artystycznego wlepki coraz częściej są wykorzystywane jako kolejne narzędzie niestandardowej komunikacji marketingowej.